Děláme vše proto, abyste se u nás cítili bezpečně. Zde naleznete všechny potřebné informace o tom, jak chráníme vaše soukromí a osobní údaje.

Nejdůležitější základní informace:

 1. Provozovatelem této Internetové stránky je Fresheees s.r.o., se sídlem M. Rázuse 30883/38, 971 01 Prievidza, Slovensko, IČO: 50 289 519,  DIČ: 212 025 70 95,  IČ DPH: SK212 025 70 95.
 2. Vždy budeme postupovat podle zákonů: Abychom vám mohli poskytnout všechny služby, potřebujeme o vás vědět základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajů. Slibujeme, že při nakládání s nimi budeme vždy dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy a ještě více. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro sledovaný účel, ke kterému jste vyjádřili dobrovolný souhlas se zpracováním.
 3. Vaše údaje uchováváme bezpečně: Údaje o vás jsou umístěny v chráněné databázi, aby žádný z údajů neunikl. Internetová stránka je zabezpečena protokolem SSL od světově uznávané certifikační autority (ESET SSL FILTER CA), tzn. že komunikace mezi vámi a naší Internetovou stránkou je šifrována bezpečnostním klíčem, tak aby je nemohla přečíst žádná třetí strana.
 4. Neukládáme údaje o platebních kartách: Uvědomujeme si, že nejcitlivější jsou údaje o platebních kartách, proto při platbě za zboží neukládáme žádné údaje na naše servery, každá transakce probíhá výhradně na stránkách velmi přísně zabezpečené platební brány.
 5. Informace o vás nezveřejňujeme třetím stranám: vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, se kterými je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení vaší objednávky. Jsou to zejména banky, státní orgány, externí smluvní účetní firma, provozovatel platební brány, poskytovatel webhostingu, Google (cookies - Google Analytics) a doručovatelské společnosti.
 6. Údaje o vás můžete měnit: vaše osobní údaje můžete kdykoli změnit v uživatelském účtu. Rovněž můžete kdykoli a jednoduše podat odvolání ke zpracování vašich osobních údajů. Mimo jiné máte právo na výmaz, opravu nebo na omezení zpracování osobních údajů. Máte právo podat námitku proti zpracování nebo jeho rozsahu. Všechny tyto žádosti stačí jednoduše zaslat na náš e-mail. V takovém případě jsme však oprávněni žádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení vaší totožnosti. Oznámení o přijatých opatřeních vám zašleme bez zbytečného odkladu, ne později než do jednoho měsíce od doručení žádosti.

...a teď něco víc

Abychom vám mohli poskytnout veškeré služby, potřebujeme o vás vědět základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajů ve smyslu nového zákona č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen ZnOOÚ). My se tímto zákonem při používání vašich údajů řídíme. Zavazujeme se, že budeme s vašimi osobními údajizacházet a nakládat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy SR. Prohlašujeme, že budeme zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a budeme jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebudeme nijak obcházet. Prohlašujeme, že váš souhlas si nebudeme vynucovat. Váš souhlas se zakládá výlučně na dobrovolnosti!

Před nakupováním na Internetové stránce ne je třeba se zaregistrovat. Stačí jednoduše vyplnit základní údaje potřebné k vyřízení vaší žádosti. Vaše údaje zpracováváme pro účely vyřízení a doručení vaší objednávky a vzájemného plnění našich smluvních práv a povinností. Tyto údaje jsou také nutné pro náš účetní a fakturační systém.

V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na vašich účtech. Všechny v současnosti nabízené formy elektronických plateb za zboží jsou realizovány přímo na stránkách zabezpečené platební brány, která nám poskytne jedině informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a vaše jméno, případně číslo účtu (abychom uměli platbu identifikovat a v případě potřeby vrátit) . V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, jako vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na vašem účtu.

Během vaší návštěvy jsou na našem serveru uchovávány dočasné statistické informace, které nemají charakter osobních údajů a které jsou potřebné pro správné fungování obchodu (např. co jste vložili do nákupního košíku , kdy jste na stránku přišli, odkud jste na stránku přišli) a pro účely cílení naší marketingové strategie.

Na našem serveru používáme dále soubory cookie. Jsou to malé textové soubory, které mohou být do prohlížeče odesílány při návštěvě naší Internetové stránky a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. smartphone nebo tablet). Soubory cookie se ukládají do složky pro soubory vašeho prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název Internetové stránky, ze které pocházejí, platnost a hodnotu. Při další návštěvě Internetové stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookie a tyto informace odešle zpět Internetové stránce, která původně cookie vytvořila. Soubory „cookie“, které používáme, nepoškozují váš počítač ani jiná zařízení.

Cookie soubory Google Analytics shromažďují standardní informace o chování návštěvníků v anonymní podobě na internetu. Informace vygenerované souborem cookie o používání stránky (včetně IP adresy) jsou přenášeny do Googlu. Tato informace je pak použita k vyhodnocení návštěvníka a sestavení statistických zpráv ohledně činnosti na stránce pro nás. Nikdy nebudeme (a ani neumožníme žádné třetí straně) používat statistický analytický nástroj pro sledování nebo shromažďování vašich osobních údajů na naší stránce. Google nebude spojovat Vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty Google. Ani my ani Google nespojí, nebo se nebude snažit spojit IP adresu s vaší identitou.

Pokud navštívíte naši Internetovou stránku a v prohlížeči je povoleno přijímání souborů cookie, považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookie. Instrukce pro změnu cookies naleznete v pomoci každého prohlížeče. Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit je vašim zájmům a potřebám a zlepšovat jejich strukturu a obsah. Cookies si můžete nastavit ve svém webovém prohlížeči. Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické akceptování cookies. Toto nastavení můžete změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho zařízení. Instrukce pro změnu cookies naleznete v pomoci každého prohlížeče. Vypnutí některých cookies ovšem může mít dopad na funkčnost naší Internetové stránky.

Soubory cookies využíváme k:

 • správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svou objednávku
 • Google Analytics
 • zapamatování vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat
 • co nejlepší přizpůsobení našich stránek vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, vašeho pohybu po stránkách a využitých funkcích
 • měření výkonu serveru a hostingu webové stránky
 • cílení marketingových reklam a aktivit

Soubory cookie používané na naší Internetové stránce lze rozdělit na dva základní typy. krátkodobé, tzv. „session cookie“, jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek dlouhodobé, tzn. „persistent cookie“, zůstávají uloženy ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na b) bankám a provozovatelům platební brány na základě vaší objednávky a plnění kupní smlouvy
c) přepravcem s cílem dodání vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací včetně odstoupení od smlouvy
d) dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám zapojeným do zpracování dat a zpracování emailů (např. webhosting, Google Analytics )
e) třetím stranám, například. soudem za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi
f) veřejným orgánem (např. policie)

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, neneseme za tato zpracování odpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

Mějte na paměti, že zpracování vašich osobních údajů bude prováděno hlavně v předsmluvních vztazích a zpracovávání vašich osobních údajů je nezbytné pro vyřízení objednávky, dodání zboží a služby a plnění smluvního vztahu , ve které vystupujete jako jedna ze smluvních stran. Svůj souhlas však můžete také kdykoli odvolat zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu uvedenou na Internetové stránce. Bezodkladně po obdržení odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zajistíme blokování a likvidaci Vašich osobních údajů, které byly předmětem zpracování.

V případě, že jste se rozhodli, udělit nám souhlas ke zpracování vašich údajů (e-mailová adresa) pro marketingové účely (odběr novinek a akcií), současně potvrzujete, že tento souhlas jste nám udělili dobrovolně a jste si vědomi, že tento souhlas platí až do jeho odvolání, případně do skončení doby zpracování Vašich osobních údajů, nejpozději do čtyř let od udělení souhlasu. V každé e-mailové adrese najdete odkaz, po kliknutí na tento odkaz a potvrzení bude váš e-mail vyřazen z databáze.

Vaše údaje jsme oprávněni zpracovávat i po skončení původního účelu zpracování pouze v nezbytném rozsahu a v nezbytné míře pro účely statistiky, průzkumu, návštěvnosti a obratu avšak v anonymizované podobě tak, že na jejich základě nebude vás možné žádným způsobem identifikovat.

Doba shromažďování a zpracování osobních údajů se shoduje s dobou trvání účelu, jeho vybavení a po dosažení účelu maximálně po dobu pěti let pro účely případné fakturace úhrad, evidence a vymáhání a postupování pohledávek za poskytnutou službu/zboží, pro účely vyřízení podání, k uplatnění práv nebo ke splnění jiných povinností uložených obecně závaznými právními předpisy je Provozovatel Internetové stránky oprávněn vést evidenci osobních údajů i po zániku smluvního vztahu, které jste byli účastníkem. V případě registrace zpracováváme vaše osobní údaje po dobu užívání uživatelského účtu, po tom nejvýše po dobu tří let.

Jako dotyčná osoba můžete u nás uplatnit všechna vaše práva podle ustanovení ZnOOÚ. Máte-li podezření, že vaše osobní údaje jsou neoprávněně zpracovávány, máte právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Na základě vaší objednávky realizované na Internetové stránce Provozovatele budeme zpracovávat tyto osobní údaje:

A. Účel zpracování osobních údajů:

 • Prodej a odeslání zboží kupujícímu (vyhotovení faktury)

Poučení o právech subjektu údajů:

Na základě písemné žádosti můžete vyžadovat informace o stavu zpracování vašich osobních údajů, odpis nebo omezení zpracování osobních údajů, opravu nebo změnu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, likvidaci a výmaz osobních údajů, byl-li splněn účel jejich zpracování nebo došlo-li k porušení zákona. Dále máte právo podat námitku proti zpracování osobních údajů. Doba shromažďování a zpracování osobních údajů se shoduje s dobou trvání účelu, jeho vyřízení a po dosažení účelu maximálně po dobu pěti let pro účely případné fakturace úhrad, evidence a vymáhání a postupování pohledávek za poskytnutou službu/zboží, na účely vyřízení podání, k uplatnění práv nebo ke splnění jiných povinností uložených obecně závaznými právními předpisy.

Zpracovávaná data:

V souvislosti s prodejem a vyřízením vaší objednávky zpracováváme tyto údaje: jméno a příjmení, telefonní kontakt, e-mailová adresa, kontaktní adresa (adresa doručení), město, stát , PSČ, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ/DIČ DPH.   

B. Účel zpracování osobních údajů:

 • marketing (odběr novinek a akcií)

Poučení o dobrovolnosti:

Nejste povinni souhlas udělit a poskytnutý souhlas lze kdykoli odvolat. Poskytnutý souhlas platí do odvolání nebo po dobu čtyř let od udělení souhlasu. Dobrovolným vyplněním své e-mailové adresy se můžete přihlásit k odběru novinek a vyjádřit tak svůj souhlas se zasíláním marketingových letáků, různých akcí a slev na nabízené zboží a služby nebo jiných propagačních materiálů.

V případě, že přestanete souhlasit se zpracováním osobních údajů – zasíláním nabídek, může požádat provozovatele Internetové stránky na e-mailové adrese o ukončení zpracování osobních údajů, v tomto případě se váš email likviduje z odběru a reklamní nabídky se již nebudou posílat případně kliknutím na odkaz v e-mailové zprávě nebo na Internetové stránce.

Na základě písemné žádosti můžete vyžadovat informace o stavu zpracování vašich osobních údajů, opis nebo omezení zpracování osobních údajů, opravu nebo změnu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, likvidaci osobních údajů, byl-li splněn účel jejich zpracování nebo došlo-li k porušení zákona. Dále máte právo podat námitku proti zpracování osobních údajů.

Zpracovávaná data:

V souvislosti s marketingovým účelem zpracováváme tyto osobní údaje - email.

C. Účel zpracování osobních údajů:

 • Kontaktní formulář (Kontakt)

Poučení o dobrovolnosti:

Zasláním poptávky nebo žádosti na náš email, tel. číslo nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na naší stránce, sloužící ke zpracování, můžete zanechat zprávu, žádost nebo jakýkoli dotaz v souvislosti s provozem Internetové stránky a poskytnutými službami. Tyto údaje nejsou dále zpracovávány, jsou okamžitě po vyřízení vaší žádosti likvidovány.

Zpracovávaná data:

V souvislosti s kontaktováním zpracováváme tyto osobní údaje do vyřízení vaší žádosti nebo poptávky - email a jméno.

D. Účel zpracování osobních údajů:

 • Registrace uživatele

Poučení o dobrovolnosti:

Objednávku zboží lze v našem obchodě realizovat i bez registrace, přičemž zadané údaje budou uloženy pouze při konkrétní objednávce na dobu nezbytnou pro zpracování objednávky, evidenci záruky a účetní evidenci. Registrace není povinná, je založena výlučně na dobrovolnosti. Registrovaní uživatelé požívají různé výhody na produkty a služby nabízené na naší Internetové stránce.

Zpracovávaná data:

V souvislosti s registrací zpracováváme tyto údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa.

E. Účel zpracování osobních údajů:

 • Zaslání recenze

Poučení o dobrovolnosti:

Pokud jsi spokojen s našimi službami, zbožím a rychlostí vybavení tvého nákupu, můžeš nám zanechat na naší stránce recenzi. Samozřejmě každou snahu umíme ocenit formou odměny ,)

Zpracovávaná data:

V souvislosti se zasláním recenze zpracováváme tyto údaje: e-mailová adresa a jméno.

F. Účel zpracování osobních údajů:

 • Věrnostní systém (sleva z prodeje)

Poučení o dobrovolnosti:

Věrnostní program je určen pro všechny, kteří splňují následující podmínky - vytvoření konta, za nákup, k narozeninám, doporuč nás kámošem nebo napiš recenzi v našem internetovém obchodě. Za každou splněnou podmínku dostaneš stanovený počet bodů, které následně můžeš využít v rámci příslušné slevy z celkové hodnoty zboží :) Při následném nakoupu zboží máte automaticky u nás uplatněnou slevu.

Zpracovávaná data:

V souvislosti s věrnostním programem zpracováváme: jméno a příjmení, telefonní kontakt, e-mailová adresa, kontaktní adresa, město, stát a v případě, že nakupujete v rámci podnikatelské činnosti , i obchodní jméno, IČO, DIČ/DIČ DPH, sídlo, datum narození.