Robimy wszystko, abyś czuł się u nas bezpiecznie. Tutaj znajdziesz wszystkie potrzebne informacje o tym, jak chronimy Twoją prywatność i dane osobowe.

Najważniejsze podstawowe informacje:

 1. Operatorem tej witryny jest Fresheees s.r.o., z siedzibą pod adresem M. Rázus 30883/38, 971 01 Prievidza, Słowacja, ID: 50 289 519, NIP: 212 025 70 95, Numer VAT: SK212 025 70 95.
 2. Zawsze będziemy postępować zgodnie z prawem: aby świadczyć Ci wszystkie usługi, musimy znać podstawowe informacje o Tobie. Niektóre z nich mają charakter danych osobowych. Zobowiązujemy się zawsze przestrzegać wszystkich ogólnie obowiązujących przepisów prawnych i nie tylko podczas ich obsługi. Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu monitorowanym, dla którego wyraziłeś dobrowolną zgodę na przetwarzanie.
 3. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych: Twoje dane są umieszczane w chronionej bazie danych, aby żadne z nich nie wyciekły. Strona jest zabezpieczona protokołem SSL renomowanego na całym świecie urzędu certyfikacji (ESET SSL FILTER CA), tj. że komunikacja między Tobą a naszą witryną jest zaszyfrowana za pomocą klucza bezpieczeństwa, aby żadna osoba trzecia nie mogła ich odczytać.
 4. Nie przechowujemy danych kart płatniczych: Zdajemy sobie sprawę, że dane kart płatniczych są najbardziej wrażliwe, dlatego płacąc za towary, nie przechowuj żadnych danych na naszych serwerach, każda transakcja odbywa się wyłącznie na stronach bardzo ściśle zabezpieczonej bramki płatności.
 5. Nie ujawniamy informacji o Tobie stronom trzecim: nie ujawniamy, nie udostępniamy, nie udostępniamy Twoich danych osobowych wszelkim innym podmiotom, z wyjątkiem organizacji, z którymi współpraca jest niezbędna do prawidłowej realizacji Twojego zamówienia. Są to głównie banki, organy państwowe, zewnętrzna firma księgowa umowna, operator bramki płatniczej, dostawca hostingu, Google (cookies – Google Analytics) oraz firmy kurierskie.
 6. Możesz zmienić swoje dane: możesz zmienić swoje dane osobowe w dowolnym momencie na swoim koncie użytkownika. W każdej chwili możesz również w łatwy sposób złożyć odwołanie od przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz między innymi prawo do usunięcia, poprawienia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub jego zakresu. Wszystkie te prośby są po prostu wysyłane na nasz adres e-mail. W takim przypadku mamy jednak prawo zażądać podania dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości. Powiadomienia o podjętych środkach wyślemy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania.  

...a teraz coś więcej

Aby świadczyć Ci wszystkie usługi, musimy znać podstawowe informacje o Tobie. Niektóre z nich mają charakter danych osobowych w rozumieniu nowej ustawy nr. 18/2018 Dz. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw (zwane dalej ZnOOÚ). Stosujemy się do tego prawa podczas korzystania z Twoich danych. Zobowiązujemy się obsługiwać i usuwać Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi i skutecznymi przepisami prawnymi Republiki Słowackiej. Oświadczamy, że będziemy przetwarzać dane osobowe zgodnie z dobrymi obyczajami i będziemy działać w sposób niesprzeczny z ZnOOÚ lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i nie będziemy ich w żaden sposób obchodzić. Oświadczamy, że nie będziemy wymuszać Twojej zgody. Twoja zgoda jest całkowicie dobrowolna!

Przed zakupami w Witrynie nie musisz się zarejestrować. Wystarczy podać podstawowe dane wymagane do przetworzenia zapytania. Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji i realizacji Twojego zamówienia oraz wzajemnej realizacji naszych praw i obowiązków umownych. Dane te są również niezbędne dla naszego systemu księgowego i fakturowania.

W naszym sklepie nie wprowadzasz żadnych informacji bezpośrednio związanych z pracą z pieniędzmi na swoich kontach. Wszystkie obecnie oferowane formy płatności elektronicznych za towary są realizowane bezpośrednio na stronach bezpiecznej bramki płatniczej, która dostarczy nam jedynie informacji o powodzeniu lub niepowodzeniu płatności oraz Twoim imieniem i nazwiskiem lub numerem konta (tak, aby możemy zidentyfikować płatność i w razie potrzeby ją zwrócić). W żadnym wypadku nie poznamy żadnych innych informacji, takich jak dane logowania lub saldo konta.

Podczas Twojej wizyty na naszym serwerze przechowywane są tymczasowe informacje statystyczne, które nie mają charakteru danych osobowych, a które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu ( np. co umieściłeś w koszyku, kiedy wszedłeś na stronę, skąd trafiłeś na stronę) oraz w celach targetowania naszej strategii marketingowej.

Nadal używamy plików cookie na naszych serwerach. Są to małe pliki tekstowe, które mogą być przesyłane do Twojej przeglądarki podczas odwiedzania naszej witryny i przechowywane na Twoim urządzeniu (komputerze lub innym urządzeniu z dostępem do Internetu, takim jak smartfon lub tablet). Pliki cookie są przechowywane w folderze plików Twojej przeglądarki. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, ważność i wartość. Przy następnej wizycie na stronie przeglądarka internetowa ponownie ładuje pliki cookie i wysyła te informacje z powrotem do witryny, która pierwotnie utworzyła plik cookie. Stosowane przez nas pliki cookie nie szkodzą Twojemu komputerowi ani innym urządzeniom.

Pliki cookie Google Analytics zbierają standardowe informacje o zachowaniu użytkowników w anonimowej formie w Internecie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) są przesyłane do Google. Informacje te są następnie wykorzystywane do oceny odwiedzającego i sporządzania dla nas raportów statystycznych dotyczących aktywności na stronie. Nigdy (ani nie pozwolimy żadnej stronie trzeciej) używać narzędzia analizy statystycznej do śledzenia lub gromadzenia danych osobowych w naszej witrynie. Google nie będzie kojarzyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi Google. Ani my, ani Google nie będziemy kojarzyć ani próbować powiązać adresu IP z Twoją tożsamością.

Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, a w Twojej przeglądarce jest włączona akceptacja plików cookie, uważamy to za akceptację naszych warunków korzystania z plików cookie. Instrukcje dotyczące zmiany plików cookie można znaleźć w pomocy każdej przeglądarki. Korzystamy z plików cookie, aby optymalnie tworzyć i stale ulepszać nasze usług, aby dostosować je do Twoich zainteresowań i potrzeb oraz ulepszyć ich strukturę i zawartość. Możesz ustawić pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne akceptowanie plików cookie. Możesz zmienić to ustawienie, blokując pliki cookie lub powiadamiając Cię, czy pliki cookie mają być wysyłane na Twoje urządzenie. Instrukcje dotyczące zmiany plików cookies można znaleźć w pomocy każdej przeglądarki. Jednak wyłączenie niektórych plików cookie może mieć wpływ na funkcjonalność naszej strony internetowej.

Używamy plików cookie do:

 • prawidłowa funkcjonalność koszyka, tak abyś mógł jak najłatwiej zrealizować zamówienie
 • Google Analytics
 • zapamiętywanie danych logowania, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać
 • najlepsze dostosowanie naszych stron do Twoich wymagań dzięki monitorowaniu ruchu, Twojego poruszania się po stronach i używanych funkcji
 • pomiar wydajności serwera i hostingu witryn
 • kierowanie reklam i działań marketingowych

Pliki cookie używane na naszej stronie internetowej można podzielić na dwa podstawowe typy. krótkoterminowe, tzw. „cookies sesyjne”, są usuwane natychmiast po zakończeniu długotrwałej wizyty na naszych stronach, tzw. „trwałe pliki cookie”, pozostają one przechowywane na Twoim urządzeniu znacznie dłużej lub do momentu ich ręcznego usunięcia (czas pozostawania plików cookie na Twoim urządzeniu zależy od ustawień samego pliku cookie oraz ustawień Twojej przeglądarki).

Twoje dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim lub w inny sposób pośredniczone tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy kupna, na podstawie uzasadnionego interesu lub jeśli wcześniej wyraziłeś na to zgodę:

a) procesory na podstawie realizacji umowy kupna w celu wykonania wewnętrznych procesów i procedur
b) bankom i operatorom bramek płatniczych na podstawie Twojego zamówienia i realizacji umowy kupna
c) przewoźnikowi w celu dostarczenia zamówionych przez Ciebie produktów lub usług oraz w celu rozstrzygnięcia reklamacji, w tym odstąpienia od umowy< br> d) innym usługodawcom, stronom trzecim zaangażowanym w przetwarzanie danych i przetwarzanie poczty elektronicznej (np. hosting, Google Analytics )
e) stronom trzecim, np. przez sąd w celu wyegzekwowania lub zawarcia jakiejkolwiek umowy z Tobą
f) organ publiczny (np. policja)

Jeżeli osoby trzecie wykorzystują dane w ramach ich prawnie uzasadnionego interesu, nie ponosimy odpowiedzialności za to przetwarzanie . Procesy te podlegają zasadom przetwarzania danych osobowych odpowiednich firm i osób.

Pamiętaj, że przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie odbywać się głównie w relacjach przedumownych, a przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do przetwarzania zamówienia, dostawy towarów i usług oraz realizacji stosunku umownego, w którym występujesz jako jedna ze stron umowy. Możesz jednak w każdej chwili odwołać swoją zgodę, wysyłając pisemną prośbę na adres e-mail podany na stronie. Niezwłocznie po otrzymaniu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych zapewnimy zablokowanie i likwidację Twoich danych osobowych, które były przedmiotem przetwarzania.

Jeśli zdecydowałeś się wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych (adresu e-mail) w celach marketingowych (subskrypcja wiadomości i promocji), potwierdzasz na jednocześnie, że udzieliłeś nam tej zgody dobrowolnie i masz świadomość, że zgoda ta jest ważna do czasu jej cofnięcia lub do końca okresu przetwarzania Twoich danych osobowych, nie później niż cztery lata po wyrażeniu zgody. W każdym adresie e-mail znajdziesz link, po kliknięciu w ten link i potwierdzeniu Twój e-mail zostanie usunięty z bazy.

Jesteśmy upoważnieni do przetwarzania Twoich danych nawet po zakończeniu pierwotnego celu przetwarzania tylko w niezbędnym zakresie i w niezbędnym zakresie do celów statystycznych, badawczych, ruchu i obrotów, ale w formie zanonimizowanej, aby nie było możliwe zidentyfikowanie Cię w żaden sposób na ich podstawie.

Okres zbierania i przetwarzania danych osobowych pokrywa się z czasem trwania celu, jego udostępnieniem i po osiągnięciu celu przez maksymalny okres pięć lat w celu ewentualnego fakturowania płatności, rejestracji i windykacji oraz przetwarzania należności za świadczoną usługę/dostarczone towary, w celu składania wniosków, w celu wykonania praw lub wypełnienia innych zobowiązań nałożonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Operator Serwisu jest upoważniony do prowadzenia ewidencji danych osobowych nawet po rozwiązaniu stosunku umownego, z którym byłeś uczestnikiem. W przypadku rejestracji przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres korzystania z konta użytkownika, po czym maksymalnie przez trzy lata.

Jako osoba, której dane dotyczą, możesz realizować wobec nas wszystkie swoje prawa zgodnie z postanowieniami ZnOOÚ. Jeśli podejrzewasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie ochrony danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej z siedzibą pod adresem Hraničná 12, 820 07 Bratysława.< /span>

Na podstawie Twojego zamówienia złożonego na stronie Operatora będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

>A. Cel przetwarzania danych osobowych:

 • Sprzedaż i wysyłka towaru do kupującego (wystawienie faktury)

Instrukcje dotyczące praw osoby zainteresowanej:

Na podstawie pisemnego wniosku możesz zażądać informacji o stanie przetwarzania Twoich danych osobowych, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, poprawie lub zmianie nieprawidłowych, niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych, usuwanie i usuwanie danych osobowych, jeżeli zrealizowano cel ich przetwarzania lub naruszono prawo. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pokrywa się z czasem trwania celu, jego realizacją i po osiągnięciu celu przez okres maksymalnie pięciu lat w celu możliwego fakturowania płatności, ewidencji oraz dochodzenia i rozpatrywania roszczeń z tytułu świadczonej usługi/towarów, w celu przygotowania zgłoszeń, realizacji praw lub wypełnienia innych obowiązków nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Przetworzone dane:

W związku ze sprzedażą i realizacją Twojego zamówienia przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, adres e-mail, adres kontaktowy (adres dostawy ), miasto, województwo , kod pocztowy, nazwa firmy, siedziba, numer identyfikacyjny, numer identyfikacyjny VAT.  

>B. Cel przetwarzania danych osobowych:

 • marketing (subskrypcja nowości i promocji)

Lekcje na temat wolontariatu:

Nie jesteś zobowiązany do wyrażenia zgody, a wyrażoną zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Wyrażona zgoda jest ważna do odwołania lub przez okres czterech lat od udzielenia zgody. Dobrowolnie wypełniając swój adres e-mail, możesz zapisać się do newslettera i tym samym wyrazić zgodę na przesyłanie ulotek marketingowych, różnych promocji i rabatów na oferowane towary i usługi lub inne materiały promocyjne.

Jeśli przestaniesz wyrażać zgodę na przetwarzanie danych osobowych - wysyłając oferty możesz poprosić operatora serwisu internetowego na adres e-mail o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, w takim przypadku Twoja poczta e-mail zostanie anulowana i oferty reklamowe nie będą już wysyłane lub klikając link w wiadomości e-mail lub na stronie internetowej.

Na podstawie pisemnego wniosku możesz zażądać informacji o stanie przetwarzania Twoich danych osobowych, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, poprawie lub zmianie błędnych, niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych, usunięcia danych osobowych w przypadku zrealizowania celu ich przetwarzania lub naruszenia prawa. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przetworzone dane:

W związku z celem marketingowym przetwarzamy następujące dane osobowe - e-mail.

>C. Cel przetwarzania danych osobowych:

 • Formularz kontaktowy (Kontakt)

Lekcje na temat wolontariatu:

Wysyłając zapytanie lub prośbę na nasz e-mail, tel. numer lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie, który nie jest wykorzystywany do przetwarzania, możesz zostawić wiadomość, prośbę lub jakiekolwiek pytanie związane z działaniem strony i świadczonymi usługami.  Te dane nie są dalej przetwarzane, są usuwane natychmiast po przetworzeniu Twojego żądania.

Przetworzone dane:

W związku z kontaktem z nami przetwarzamy następujące dane osobowe w celu przetworzenia Twojego żądania lub zapytania - e-mail i imię.

>D. Cel przetwarzania danych osobowych:

 • Rejestracja użytkownika

Lekcje na temat wolontariatu:

Możliwe jest zamawianie towaru w naszym sklepie bez rejestracji, natomiast wprowadzone dane będą przechowywane tylko dla konkretnego zamówienia przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, ewidencji gwarancji i ewidencji rozliczeń. Rejestracja nie jest obowiązkowa, opiera się wyłącznie na dobrowolności. Zarejestrowani użytkownicy korzystają z różnych korzyści związanych z produktami i usługami oferowanymi na naszej stronie internetowej.

Przetworzone dane:

W związku z rejestracją przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail.

>E. Cel przetwarzania danych osobowych:

 • Wyślij opinię

Lekcje na temat wolontariatu:

Jeśli jesteś zadowolony z naszych usług, towarów i szybkości realizacji zakupu, możesz zostawić nam opinię na naszej stronie internetowej. Oczywiście możemy docenić każdy wysiłek w formie nagrody,)

Przetworzone dane:

W związku z wysłaniem recenzji przetwarzamy następujące dane: adres e-mail oraz imię i nazwisko.

>F. Cel przetwarzania danych osobowych:

 • System lojalnościowy (rabat sprzedaży)

Lekcje na temat wolontariatu:

Program lojalnościowy przeznaczony jest dla każdego, kto spełnia następujące warunki - założenie konta, na zakup, na urodziny, polecić nas znajomemu lub napisać opinię w naszym sklepie internetowym. Za każdy spełniony warunek otrzymasz określoną liczbę punktów, które następnie możesz wykorzystać w ramach odpowiedniego rabatu od całkowitej wartości towaru :) Gdy później kupujesz towary, automatycznie otrzymujesz u nas zniżkę.

Przetworzone dane:

W związku z programem lojalnościowym przetwarzamy: imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, adres e-mail, adres kontaktowy, miasto, województwo i w przypadku zakup w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także nazwa firmy, nr dowodu osobistego, nr NIP/VAT, siedziba, data urodzenia.