1. Všeobecné ustanovenia

 • 1.1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.fresheees.com (ďalej aj „Internetový obchod“), pričom odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu.
 • 1.2. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany kúpnej zmluvy.
 • 1.3. Kúpna zmluva sa spravuje predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), zákonom č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a týmito obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Ak kupujúci nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (právnická osoba), kúpna zmluva sa spravuje  predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a týmito obchodnými podmienkami.
 • 1.4. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, na zásielkový predaj tovaru a služieb výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, najmä internetu, telefónu a elektronickej pošty (ďalej len „Kúpna zmluva“).
 • 1.5. Predávajúcim je Fresheees s.r.o., so sídlom M. Rázusa 30883/38, 971 01 Prievidza, Slovensko, IČO: 50 289 519,  DIČ: 212 025 70 95,  IČ DPH: SK212 025 70 95, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 33886/R (ďalej len „Predávajúci“), ktorý je zároveň prevádzkovateľom Internetovej stránky www.fresheees.com (ďalej len „Stránka“) ako aj Internetového obchodu. Predávajúci je platcom DPH.
 • 1.6. Kontaktné údaje Predávajúceho vo vzťahu k Internetovému obchodu sú:

a) kontaktné telefónne číslo: (+421) 948 75 76 74 v pracovných dňoch medzi 09:00 a 16:00 hod. 

b) e-mail: hello@fresheees.com

 • 1.7. Predávajúci je oprávnený predávať služby (čo zahŕňa komunikáciu s Kupujúcim, fakturáciu, zasielanie služby a pod.) prostredníctvom (s využitím) Internetového obchodu.
 • 1.8. Kupujúcim sa rozumie užívateľ Stránky, resp. každý návštevník Stránky, ktorý odoslal objednávku prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „Kupujúci”). Kupujúci uznáva elektronickú komunikáciu s Predávajúcim predovšetkým prostredníctvom Internetového obchodu, telefónu a e-mailovej komunikácie.
 • 1.9. Službou je každý produkt zverejnený na Internetovom obchode.
 • 1.10.  Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj (Hurbanova 59, 911 01 Trenčín), Odbor výkonu dozoru, tel. č 032/640 01 09.

Údaje potrebné na akceptovanie objednávky:

 • 1.11. Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky akceptuje cenu tovaru, obchodné podmienky a reklamačné podmienky Internetového obchodu.
 • 1.12. Po odoslaní objednávky bude Kupujúcemu, na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke tovaru, zaslaný potvrdzujúci email, ktorým Predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Na uvedenú e-mailovú adresu budú Kupujúcemu zaslané všetky ďalšie informácie a doklady ohľadom objednávky predovšetkým: fakturačné údaje Kupujúceho, adresu pre doručenie tovaru, špecifikáciu tovaru, množstvo objednaného tovaru a výslednú cenu tovaru.
 • 1.13. Pred potvrdením objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a odhadovaný termín dodania.
 • 1.14. Pred definitívnym zaslaním objednávky Predávajúci odporúča Kupujúcemu využiť možnosti previesť dôkladnú kontrolu celej objednávky a detailne preštudovať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky
 • 1.15. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme:

a) e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu na hello@fresheees.com,

b) Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na Internetovom obchode Predávajúceho,

c) telefonickej objednávky.   

 • 1.16. Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové/telefonické potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného Kupujúcim označené napríklad ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky.

2. Platobné podmienky

 • 2.1. Predávajúci uvádza na www.fresheees.com konečné predajné ceny (vrátane 20% DPH) bez dopravných nákladov (tieto si kupujúci určí pri výbere spôsobu dopravy).
 • 2.2. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.
 • 2.3. Kupujúci je povinný uhradiť za tovar dohodnutú sumu a môže na to použiť jeden z nasledovných spôsobov:
   • platobnú kartu - (VISA, Mastercard, AMEX) - počas vytvárania objednávky. Platbu procesuje medzinárodná platforma STRIPE.
   • dobierku - platí len pre objednávky zo Slovenska (SK) a Česka (CZ). Naši dopravní partneri v zahraničí neposkytujú platbu dobierkou.

   3. Dodacie podmienky

   Kam a ako doručujeme balíky?

   • EURÓPA
    • Belgicko
     • Belgium Post (BE) - 9.90€
     • PostNL (BE) - 9.90€
     • od 100€ doprava zadarmo
    • Bulharsko
     • Econt (BG) - 6.50€
     • od 45€ doprava zadarmo
    • Česká republika
     • Packeta (CZ) - 4.50€
     • od 45€ doprava zadarmo
    • Dánsko
     • Post Nord (DK) - 9.90€
     • od 100€ doprava zadarmo
    • Estónsko
     • Omniva (EE) - 9.90€
     • od 100€ doprava zadarmo
    • Fínsko
     • Post Nord (FI) - 19.90€
     • od 200€ doprava zadarmo
    • Francúzsko
     • Colis Privé (FR) - 8.90€
     • Colissimo (FR) - 9.50€
     • od 100€ doprava zadarmo
    • Grécko
     • ACS (GR) - 6.90€
     • Speedex (GR) - 5.90€
     • Taxydromiki (GR) - 7.90€
     • od 75€ doprava zadarmo
    • Holandsko
     • DHL (NL) - 9.90€
     • PostNL (NL) - 9.90€
     • od 100€ doprava zadarmo
    • Chorvátsko
     • DPD (HR) - 6.90€
     • Hrvatska pošta (HR) - 5.90€
     • Overseas (HR) - 5.90€
     • od 75€ doprava zadarmo
    • Írsko
     • Fastway Couriers (IE) - 9.90€
     • od 100€ doprava zadarmo
    • Litva
     • Omniva (LT) - 9.90€
     • od 100€ doprava zadarmo
    • Lotyšsko
     • Omniva (LV) - 9.90€
     • od 100€ doprava zadarmo
    • Luxembursko
     • DPD (LU) - 14.50€
     • Post Luxembourg (LU) - 11.90€
     • od 150€ doprava zadarmo
    • Maďarsko
     • DPD (HU) - 4.50€
     • Fáma Futár (HU) - 4.90€
     • Packeta (HU) - 4.50€
     • od 45€ doprava zadarmo
    • Nemecko
     • Hermes (DE) - 6.90€
     • Packeta (DE) - 6.90€
     • od 75€ doprava zadarmo
    • Poľsko
     • Packeta (PL) - 4.50€
     • od 45€ doprava zadarmo
    • Portugalsko
     • MRW (PT) - 10.90€
     • od 100€ doprava zadarmo
    • Rakúsko
     • DPD (AT) - 5.50€
     • Post (AT) - 5.50€
     • od 45€ doprava zadarmo
    • Rumunsko
     • Cargus (RO) - 4.50€
     • FAN Courier (RO) - 4.50€
     • Packeta (RO) - 4.50€
     • Sameday (RO) - 4.50€
     • od 45€ doprava zadarmo
    • Taliansko
     • Bartolini (IT) - 8.90€
     • GLS (IT) - 8.90€
     • HR Parcel (IT) - 7.90€
     • od 100€ doprava zadarmo
    • Slovensko
     • Packeta (SK) - 3.50€
     • od 45€ doprava zadarmo
    • Slovinsko
     • DPD (SI) - 6.90€
     • Post of Slovenia (SI) - 5.90€
     • od 75€ doprava zadarmo
    • Španielsko
     • Correos (ES) - 10.90€
     • MRW (ES) - 10.90€
     • od 100€ doprava zadarmo
    • Švajčiarsko
     • Swiss Post (CH) - 13.90€
     • od 150€ doprava zadarmo
    • Švédsko
     • Post Nord (SE) - 16.90€
     • od 200€ doprava zadarmo
    • Veľká Británia
     • Royal Mail (UK) - 17.90€
     • od 200€ doprava zadarmo
   • BLÍZKY VÝCHOD
    • Izrael
     • FEDEX (IL) - 39.50€
     • od 300€ doprava zadarmo
    • Spojené arabské emiráty
     • Aramex (UAE) - 37.90€
     • od 300€ doprava zadarmo
    • Turecko
     • FEDEX (TR) - 29.90€
     • od 300€ doprava zadarmo
   • SEVERNÁ AMERIKA
    • USA
     • FEDEX (USA) - 37.90€
     • od 300€ doprava zadarmo

   Ako prebieha doručovanie?

   • objednávku spracujeme a pripravíme na najbližší termín expedovania
   • po odoslaní zásielky z našej prevádzky obdržíte emailom link s trackovacím číslom a môžete sledovať doručovanie
   • v závislosti od cieľovej krajiny doručovanie trvá 3-7 dní od odovzdania balíku prepravcovi

     Čo je dobré spraviť po obdržaní balíka?

     • po otvorení balík skontrolujte, či je všetko v poriadku a či sú v ňom všetky produkty podľa Vašej objednávky, či niečo nenápadne netečie, nerinčí sklo atď. Ak by ste predsa len narazili na nejakú "anomáliu", tak nás neváhajte kontaktovať na hello@fresheees.com alebo na tel.: +421 948 75 76 74, kde preberieme ďalší postup.
      • 3.1. Dodacia lehota začína plynúť dňom vykonania objednávky v prípade platby prostredníctvom dobierky alebo platobnej brány.
      • 3.2. Obvyklá dostupnosť tovaru sa môže meniť a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť ponúkaného tovaru.
      • 3.3. Ak sa nedohodlo inak, Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar bezodkladne, najneskôr do 14 pracovných dní od vykonania objednávky. Ak je tovar skladom, je expedovaný v čo najkratšom čase. Dodanie tovaru uskutočňujú prepravní partneri zvyčajne počas pracovných dní od 08:00-18:00.
      • 3.4. Dodacie lehoty sa predlžujú v prípade neočakávaných, Predávajúcim nezavinených skutočností, ako napr. neočakávané zásahy vyššej moci, stávky a ďalšie prekážky, ktoré sa nedajú Predávajúcim ovplyvniť.
      • 3.5. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, Predávajúci informuje o tom Kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. To platí aj v prípade, ak sa objednávke nachádza len jeden tovar.
      • 3.6. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru. Pokiaľ tak Kupujúci neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady Predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia Kupujúceho, Predávajúci má voči Kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.
      • 3.7. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste a v čase, ktoré je Predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru.

      4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

      • 4.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
      • 4.2. V súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

      a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

      b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (tovar na zákazku),

      c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

      d) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho,

      e) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

      f) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

      g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

      • 4.3. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť Predávajúcemu. Tovar použitý aj v menšom rozsahu vrátiť nemožno, ak Predávajúci v konkrétnom prípade nerozhodne inak; v takomto prípade Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Vo vzájomnej súvislosti s podmienkou uvedenou v predchádzajúcej vete je možné vrátiť len tovar, ktorý:

      a) je v pôvodnom stave,

      b) nejaví známky používania a opotrebovania,

      c) je nepoškodený,

      d) je kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.).

      • 4.4. Právo na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu Predávajúceho, prípadne odoslaním vyplneného formulára. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.
      • 4.5. Kupujúci je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Predávajúceho. Odporúčame, aby si Kupujúci vyhotovil pre vlastnú potrebu kópiu daňového dokladu (faktúry) a tovar zaslal doporučene a ako poistenú zásielku. Tovar nie je vhodné zasielať dobierkou, takýto tovar nebude prevzatý.
      • 4.6. Kupujúci je povinný priložiť do balíka daňový doklad (faktúru), s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. ktorý mu bol doručený. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
      • 4.7. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša Kupujúci. Podľa dostupných informácií, je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré Kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške približne od 4,- EUR bez DPH.
      • 4.8. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu cenu vrátiť najneskôr do 14 dní. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe, pokiaľ nebol dohodnutý iný spôsob platby. Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho čo nastane skôr. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady Kupujúceho.
      • 4.9. Neprevzatie zásielky, ktorú si Kupujúci objednal, nie je možné podľa zákona považovať za platné odstúpenie od zmluvy. Predávajúci má právo žiadať od Kupujúceho náhradu všetkých nákladov, ktoré sú spojené s neprevzatím objednanej zásielky. Pre účely úhrady týchto nákladov zašle Predávajúci Kupujúcemu na jeho emailovú adresu výzvu k úhrade týchto nákladov spolu s faktúrou k úhrade. Kupujúci je povinný uhradiť fakturovanú sumu na účet Predávajúceho do 5 pracovných dní od obdŕžania výzvy k úhrade faktúry. Všetky spory budú riešené súdnou cestou, v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
      • 4.10. V prípade, ak Kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto obchodných podmienok Kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.
      • 4.11. Kupujúci, ktorý nakupuje v rámci podnikateľskej činnosti môže od kúpnej zmluvy odstúpiť len v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

      5. Reklamácie

      • 5.1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese Predávajúceho alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese hello@fresheees.com v zákonom stanovenej záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ zákon neudáva inú záručnú dobu alebo pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia objednávky od prepravnej spoločnosti alebo priamo od Predávajúceho.
      • 5.2. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný zaslať Predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom originál daňového dokladu (faktúru). Predávajúci nepreberie reklamovaný tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene a ako poistenú zásielku.
      • 5.3. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru. Tieto vady je Kupujúci povinný jasne odfotiť a zaslať na vyššie uvedenú emailovú adresu.
      • 5.4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.
      • 5.5. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä nasledovným užívaním: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním), v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
      • 5.6. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude Kupujúcemu oznámené telefonicky, písomne alebo elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu, pokiaľ sa nedohodne inak.
      • 5.7. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak Predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.
      • 5.8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
      • 5.9. Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
      • 5.10. Predávajúci je povinný  vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odovzdaním opraveného tovaru, b) výmenou tovaru, c) vrátením kúpnej ceny tovaru, d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, e) písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia, f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

      6. Osobné údaje a ich ochrana

      • 6.1. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho výlučne za účelom registrácie na Internetovej stránke, odberu noviniek (zasielanie newsletter a akcií), vzájomného kontaktovania (vybavenia žiadostí a dotazov), spracúvania Cookies (vrátane Google Analytics) a uzavretia Kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy podľa nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou, vybavením prípadnej reklamácie alebo vrátenia tovaru, nevyhnutnou komunikáciou medzi stranami.
      • 6.2. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti Kupujúceho.
      • 6.3. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/adresa dodania, PSČ, kontaktné telefónne číslo, obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH.
      • 6.4. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním podľa bodu 1. na obdobie najviac 5 rokov, s výnimkou pre účely registrácie, kde Kupujúci udeľuje súhlas po dobu užívania užívateľského účtu, po tom maximálne po dobu 3 rokov a súhlas s odberom noviniek, kde Kupujúci udeľuje súhlas po dobu 4 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou, ústne telefonicky alebo elektronicky. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí Predávajúci blokovanie a likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu.
      • 6.5. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje Kupujúceho žiadnym iným subjektom, s výnimkou prepravnej služby, externej účtovnej spoločnosti, štátnym orgánom, Google (cookies - Google Analytics), prevádzkovateľovi webhostingu, poskytovateľovi platobnej brány a banke, s ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky a plnenie zákonných povinností.
      • 6.6. Kupujúci môže požiadať o zmenu, opravu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmaz alebo informácie o svojich osobných údajov alebo môže podať námietku proti spracúvaniu písomne alebo elektronickou poštou na adrese hello@fresheees.com.
      • 6.7. Internetový obchod využíva súbory cookies výlučne za účelom skvalitnenia služieb a zlepšovať štruktúru a obsah Internetovej stránke.

      7. Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom európskej platformy RSO

      • V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

      8. Záverečné ustanovenia

      • 8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.fresheees.com.
      • 8.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
      • 8.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.